Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính

Thursday, October 20, 2016
Cá nhân VPHC có thể được giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình phạt nếu xét thấy các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong quy định luật. Vấn đề này được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. Công ty tư vấn thuế ACB xin mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

xu-phat-hanh-chinh

1. Tình tiết giảm nhẹ

- Người vi phạm hành chính (VPHC) đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

- Người VPHC đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm hành chính;

- VPHC trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

- VPHC do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

- Người VPHC là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- VPHC vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

- VPHC do trình độ lạc hậu;

2. Tình tiết tăng nặng

- VPHC có tổ chức;

- VPHC nhiều lần; tái phạm;

- Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

- Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

- Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; VPHC có tính chất côn đồ;

- Lợi dụng quyền hạn, chức vụ để vi phạm hành chính;

- Lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

- Tiếp tục thực hiện hành vi VPHC mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

- VPHC có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

- VPHC đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments