Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Friday, October 14, 2016
Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể mức phạt nộp chậm hồ sơ đăng ký thuế, chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế. Công ty ACB xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

ho-so-dang-ky-thue

Mức phạt cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo (nếu có tình tiết giảm nhẹ) đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế từ 01 đến 10 ngày.

- Phạt tiền 700.000 đồng nều chậm nộp từ 01 đến 30 ngày. Xem xét nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng; có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa là 01 triệu đồng. 

- Phạt tiền 1,4 triệu đồng đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế trên 30 ngày, không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Xem xét hồ sơ, nhận thấy có tình tiết giảm nhẹ phạt tối thiểu 800.000 đồng; có tình tiết tăng nặng phạt tối đa 02 triệu đồng. 

>> Xử lý vấn đề thuế nhanh chóng hãy liên hệ với chúng tôi goo.gl/ApbZM5
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments