Chi phí lãi vay tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Thursday, April 14, 2016

Ngày 04/2/2016, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 225/QĐ-TCT thành lập nhóm nghiên cứu triển khai đề án đánh giá tác động của chi phí lãi vay đến số thuế thu nhập doanh nghiệp, bên cạnh đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

thue-doanh-nghiep

Theo đó ngay trong năm 2016, cơ quan thuế sẽ tập trung nhân lực thành lập nhóm thực hiện đề án xây dựng phương án, mẫu biểu. Từ đó, thu thập dữ liệu về vốn chủ sở hữu, vốn vay, chi phí vay, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, quy mô vốn, loại hình kinh tế. Trên cơ sở dữ liệu này, sau khi phân tích và tổng hợp, cơ quan thuế sẽ lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của chi phí lãi vay đến số thu TNDN; tổ chức hội thảo báo cáo sơ bộ về kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến các chuyên gia. Từ đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế thông qua chi phí lãi vay.

Theo một báo cáo của Tổng cục Thuế, ở Việt Nam, tỷ trọng thuế TNDN trong thổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 là 220.423 tỷ đồng, chiếm 26% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong khi đó con số ở Mỹ là 74.8%, Nhật Bản là 74%. Như vậy, nếu so với các nước, tỷ trọng thuế TNDN củ Việt Nam còn ở mức thấp.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để nâng cao tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp, việc cần làm đầu tiên là cắt giảm thuế suất thuế TNDN, sử dụng các biện pháp ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản chi được trừ đi khi tính thuế TNDN, đảm bảo phản ánh đúng chi phí, hạn chế tình trạng DN lách luật thông qua chi phí lãi vay để tránh thuế, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ở Việt Nam, chính sách thuế TNDN được sửa đổi theo lộ trình giảm thuế suất, đơn giản hóa thủ tục, bổ sung các quy định để bao quát hoạt động kinh doanh mới phát sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, chính sách thuế của nước ta chưa bao quát và giám sát được họa động chuyển nghãi vụ thuế của các công ty liên kết, từ công ty mẹ sang công ty con… Điều này trở nên nghiêm trọng khi các công ty liên kết, công ty mẹ đóng ở nước ngoài ở các “thiên đường thuế” dẫn đến tình trạng các công ty tại Việt Nam liên tục báo lỗ, lãi không nhiều khiến Việt Nam bị thất thu một khoản đáng kể.  

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments